Bežični Internet

 • *eHome MINI 5.8GHz Mesečno
 • 800,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 3Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • *eHome MINI+ 5.8GHz Mesečno
 • 1.000,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 5Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MIDI 5.8GHz Mesečno
 • 1.200,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 6Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MIDI+ 5.8GHz Mesečno
 • 1.400,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 7Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MAXI 5.8GHz Mesečno
 • 1.600,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 8Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MAXI+ 5.8GHz Mesečno
 • 1.800,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 9Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MAXI++ 5.8GHz Mesečno
 • 2.000,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 10Mbs/1Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
* Paket eHome MINI 5.8 je dostupan samo za vlasnike opreme.
 • eBusiness S1 Mesečno
 • 2.500,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 2Mbs/2Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1
 • PORUČI
 • eBusiness M1 Mesečno
 • 4.200,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 3Mbs/3Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+4*
 • PORUČI
 • eBusiness M2 Mesečno
 • 5.500,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 4Mbs/4Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+4*
 • PORUČI
 • eBusiness A1 Mesečno
 • 6.500,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 5Mbs/5Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+8 **
 • PORUČI
 • eBusiness A2 Mesečno
 • 7.200,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 6Mbs/6Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+8 **
 • PORUČI
* 1 javna IP adresa za NAT + klasa /30 na LAN interfejsu rutera
** 1 javna IP adresa za NAT + klasa /29 na LAN interfejsu rutera

Preuzmite primerak Opštih uslova korišćenja usluga eWireless-a SR Preuzmite primerak Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga eWireless SR

D/U – Download/Upload izražen u Kbps (kilobits per second). 1024 Kbps=1M
Cena za promenu privatne IP adrese u javnu statičku IP je 600,00 din./mesec
Sve cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.