Bežični Internet

 • eHome MINI 5.8GHz Mesečno
 • 1.200,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 7Mbs/2Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MIDI 5.8GHz Mesečno
 • 1.600,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 10Mbs/2Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome MAXI 5.8GHz Mesečno
 • 2.000,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5.8GHz
 • D/U : 12Mbs/2Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
* D/U – Download/Upload
Cena za promenu privatne IP adrese u javnu statičku IP je 600,00 din./mesec
 • eBusiness M1 Mesečno
 • 3.200,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 6Mbs/3Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+4**
 • PORUČI
 • eBusiness M2 Mesečno
 • 4.000,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 8Mbs/4Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+4**
 • PORUČI
 • eBusiness A1 Mesečno
 • 5.000,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 10Mbs/5Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+8 ***
 • PORUČI
 • eBusiness A2 Mesečno
 • 6.000,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 12Mbs/6Mbs
 • IP adresa : Javna IP x 1+8 ***
 • PORUČI
* D/U – Download/Upload izražen u Kbps (kilobits per second). 1024 Kbps=1M
** 1 javna IP adresa za NAT + klasa /30 na LAN interfejsu rutera
*** 1 javna IP adresa za NAT + klasa /29 na LAN interfejsu rutera

Preuzmite primerak Opštih uslova korišćenja usluga eWireless-a SR Preuzmite primerak Korisnickog ugovora eWireless-a SR

D/U – Download/Upload izražen u Kbps (kilobits per second). 1024 Kbps=1M
Cena za promenu privatne IP adrese u javnu statičku IP je 600,00 din./mesec
Sve cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.