Bežični Internet

 • eHome 1200 Mesečno
 • 1.200,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5 GHz
 • D/U : 12Mbs/3Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome 1600 Mesečno
 • 1.600,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5 GHz
 • D/U : 16Mbs/3Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
 • eHome 2000 Mesečno
 • 2.000,00 RSD
 • Cena paketa za fizička lica sa opremom na 5 GHz
 • D/U : 20Mbs/3Mbs
 • IP adresa : Privatna
 • PORUČI
* D/U – Download/Upload
Cena za promenu privatne IP adrese u javnu statičku IP je 600,00 din./mesec
 • eBusiness 20 Mesečno
 • 2.500,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 20Mbs/5Mbs
 • IP adresa : Javna statička IP adresa
 • PORUČI
 • eBusiness 30 Mesečno
 • 3.200,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 30Mbs/6Mbs
 • IP adresa : Javna statička IP adresa
 • PORUČI
 • eBusiness 50 Mesečno
 • 5.000,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 50Mbs/10Mbs
 • IP adresa : Javna statička IP adresa
 • PORUČI
 • eBusiness 100 Mesečno
 • 10.000,00 RSD
 • Cena paketa za pravna lica
 • D/U : 100Mbs/50Mbs
 • IP adresa : Javna statička IP adresa
 • PORUČI
Preuzmite primerak Opštih uslova korišćenja usluga eWireless-a SR Preuzmite primerak Korisnickog ugovora eWireless-a SR

D/U – Download/Upload izražen u Kbps (kilobits per second). 1024 Kbps=1M
Sve cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.